Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko

Ziemia jest naszym najcenniejszym zasobem. W Carpet Studio wierzymy, że obowiązkiem każdego z nas jest dbanie o to, by nasza planeta pozostała przyjaznym miejscem także dla innych organizmów oraz kolejnych pokoleń.  Zrównoważony rozwój stał się już oczywistym obowiązkiem biznesowym. Dlatego wybieramy partnerów, którzy podzielają nasze wartości. 

100% Cradle do Cradle – Ege ustanawia światowy rekord

Z dumą możemy dziś ogłosić, że Ege Carpets, producent dystrybuowanych przez nas wykładzin, otrzymał dla wszystkich swoich produktów niezwykle wymagający certyfikat Cradle to Cradle Certified™. Ege  osiągnęło 100% certyfikowanej produkcji w ciągu niecałych 5 lat, co czyni ją pierwszą na świecie marką w kategorii dynamiki wprowadzenia standardów zrównoważonego rozwoju. Strategia Ege na kolejną dekadę obejmuje intensywną pracę nad wprowadzeniem w życie kolejnych trzech spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych. Są to: czysta i dostępna energia, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz życie pod wodą. 

Zrównoważony rozwój. Ege Carpets i przędza z odpadów przemysłowych.

Ege Carpets i przędza z odpadów przemysłowych.

 

Cradle to Cradle to certyfikat nadawany przez instytut założony w 2010 roku przez Williama McDonough’a i dr. Michaela Braungarta. Siedziba Instytutu mieści się w Oakland w Kalifornii. Zadaniem organizacji – w realizacji którego certyfikat jest znakomitym narzędziem – jest inspirowanie przemysłu i producentów do postępowanie zgodnie z założeniem cyrkularnej gospodarki. Produkty poddawane procesowi certyfikacji podlegają sprawdzeniu w obszarze kondycji (zdrowia) surowca, jego ponownego wykorzystania, odnawialnej energii i zarządzania emisją, zarządzania zasobami wodnymi oraz społecznej uczciwości. Od początku istnienia programu na liście certyfikowanych produktów znalazło się ponad 600 pozycji z 30 krajów na całym świecie.

Domknięcie pętli. Odnawialna energia i bezodpadowa produkcja

Celem Ege jest produkcja wyłącznie z odnawialnych materiałów, bez negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie i środowisko; produkcja bezodpadowa oraz prowadzona z wykorzystaniem 100% odnawialnej energii. Woda pozostała po procesie produkcji utrzymuje standardy wody pitnej. Ege wykorzystuje podkład wykonany z poddanych recyklingowi plastikowych butelek, a niektóre kolekcje wykładzin produkowane są z przędzy pochodzącej z przetworzenia zużytych sieci rybackich i innych odpadów przemysłowych. W 2019 roku w produkcji wykładzin Ege wykorzystano aż 1588 ton przędzy z recyklingu oraz 38 milionów plastikowych butelek. Na całym świecie zużywany jest 1 milion butelek co minutę.

 

ISO 26000 – standardy społecznej odpowiedzialności

Międzynarodowy system zarządzania zdefiniował standardy zrównoważonych praktyk biznesowych. Norma ISO 26000 to przewodnik dla organizacji w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Ege Carpet jest posiadaczem duńskiego certyfikatu DS 49001, stworzonego na podstawie ISO 26000. Jest on potwierdzeniem spełnienia szeregu wymogów, zawierających praworządność, respektowanie praw człowieka, godnych warunków pracy oraz zaangażowanie w lokalną społeczność.

 

Tylko marzenia, czy plany?

Wierzymy, że świat, w którym każdy nowy produkt jest elementem pętli odnawialności, a jego wytworzenie nie generuje “śladu węglowego”, jest możliwy. Wierzymy, że obowiązkiem każdego z nas jest dążenie do poprawy choćby najdrobniejszego wycinka otaczającego nas świata, na który mamy wpływ. Drobne inicjatywy sumują się wszak w ogromny nurt, dzięki któremu mamy szansę realnie wpłynąć na poprawę stanu środowiska, kondycję Ziemi, a finalnie – nasze zdrowie i przyszłość.

Wyobraźmy sobie wykładzinę, która została wyprodukowana wyłącznie z odnawialnych surowców lub z surowców pochodzących z recyklingu. Wyobraźmy sobie, że energia wykorzystana do produkcji pochodzi w 100% z turbin wiatrowych lub wodnych. Pozostała nadwyżka ciepła jest wykorzystana do ogrzania okolicznych gospodarstw i domów. Wyobraźmy sobie, że ta wykładzina, po zakończeniu swojego funkcjonowania, zostaje rozdzielona na jednorodne surowce, które ponownie stają się substratem do wykonania kolejnej wykładziny. Wyobraźmy sobie, że ten proces produkcyjny nie generuje odpadów. Dla Ege ta wizja to już nie są marzenia, tylko realny plan, który jest od lat konsekwentnie realizowany. Dzisiaj widzimy bardzo konkretne efekty tych działań.

Dlatego jesteśmy dumni, że stanowimy część filozofii Ege. 

Zobacz, jak Ege opisuje swoją drogę do zrównoważonego rozwoju.